Startsida

Felaktig eller ofullständig uppgift

Viktiga meddelanden

Turordning i handläggningen

2024-07-12
Just nu (2024-07-12 kl. 9) handlägger vi ärenden med önskat transportdatum t.o.m. 17/7 och med följande diariedatum: FAV-ansökningar t.o.m. 2024-07-11. Övriga ansökningar t.o.m. 2024-07-09.

Application processing status

2024-07-12
We are currently (2024-07-12 at 9 am) handling applications with the desired transport date up to 17/7 and with the following diary dates: applications up to 2024-07-09.

Certificate of registration

2024-06-24
In order to assure equal assessment of Swedish and foreign vehicles it will from the 2nd of September 2024 be required to attach, in addition to the certificate of registration, the Swedish Transport Administration’s form for technical information when the application is in regard to foreign vehicles (with the exception of applications concerning wide loads only).

Blanketter för tekniska uppgifter (utländska fordon)

2024-06-24
Från 2024-09-02 blir det krav på att bifoga Trafikverkets blankett för tekniska uppgifter, utöver registreringsbevis, i ansökan med utländska fordon (förutom vid enbart bred transport). Detta för att säkerställa likvärdig hantering av svenska och utländska fordon i vår bedömning av ansökan.

Välkommen till Trix

Trix är Trafikverkets system för hantering av transportdispenser. Här kan du ansöka om transportdispens om transportens tänkta färdväg ska passera en kommungräns (dvs berör mer än en kommuns område).

Observera att om transporten endast berör en kommuns område (dvs inte kommer passera en kommungräns) ska du skicka ansökan direkt till kommunen (inte via Trix). För mer information, se berörd kommuns webbplats.

Webbläsare

Webbplatsen är optimerad för Google Chrome och Microsoft Edge Chromium. I övriga webbläsare kan ej full funktionalitet garanteras, exempelvis Internet Explorer.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921