Trix
Version: 1.29.0 
 

Startsida

Välkommen till Trix

Trix är Trafikverkets system för hantering av transportdispenser för interna och externa användare. Här kan du ansöka om transportdispens.

Webbläsare

Webbplatsen är optimerad för Google Chrome och Microsoft Edge Chromium. I övriga webbläsare kan ej full funktionalitet garanteras, exempelvis Internet Explorer.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921