Startsida

Felaktig eller ofullständig uppgift

Viktiga meddelanden

E 6 stängd pga jordsked vid Stenungsund!

2023-09-24
Väg E 6 har rasat vid Stenungsundsmotet. Vägen är avstängd mellan Stora Högamotet (Tpl 90) och Lyckornamotet (Tpl 92) i båda riktningar. Alla dispenstransporter ska i första hand använda sig av väg E 45 istället. Vid frågor kontakta Trafikverket/Transportdispenser. Road E 6 has collapsed at the Stenungsund junction due to a land slide. The road is closed between Stora Högamotet (90) and Lyckornamotet (92) in both directions. All abnormal transports should primarily use the E 45 road instead. If you have any questions, please contact the Swedish Transport Administration/Transport Exemption Unit.

Välkommen till Trix

Trix är Trafikverkets system för hantering av transportdispenser. Här kan du ansöka om transportdispens om transportens tänkta färdväg ska passera en kommungräns (dvs berör mer än en kommuns område).

Observera att om transporten endast berör en kommuns område (dvs inte kommer passera en kommungräns) ska du skicka ansökan direkt till kommunen (inte via Trix). För mer information, se berörd kommuns webbplats.

Webbläsare

Webbplatsen är optimerad för Google Chrome och Microsoft Edge Chromium. I övriga webbläsare kan ej full funktionalitet garanteras, exempelvis Internet Explorer.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921